Zařízení pro pekárny

1) Chladicí jednotky například pro chlazení těsta

Moderní hnětače těsta jsou vybaveny systémem pro odvod tepla ze stěn hnětače. Toto teplo je odváděno chladicí vodou, která je buď z vodovodního řádu, což je drahé, nebo z uzavřeného chladicího okruhu - vybaveného chladicí jednotkou. Odvod tepla z hnětačů zabezpečí nastavení požadované teploty vyráběného těsta, což má výrazný vliv na kvalitu vyráběného pečiva. Jednotky pro chlazení vody můžeme dodat jako kompaktní nebo dělené, a to s výkony dle Vašich požadavků.


2)
Chladicí zařízení pro chlazení vody do těsta

Pro správné nakynutí a vysokou kvalitu těsta s různými speciálními přísadami je nutné průběžné doplňování vody o přesně stanovené teplotě a v příslušném množství, příp. v dávkách dle vybrané pekařské technologie. K tomu slouží chladicí jednotky s průtočným chlazením vody do těsta a kontinuální směšovače vody.

Chladicí jednotka pro průtočné chlazení vody
(obr. č. 1) sestává z motorkompresoru, spirálového nerezového výparníku, nerezového zásobníku vody, spirálového nerezového výměníku, vířícího čerpadla a dalších komponentů běžně používaných u chladicích jednotek. Součástí jednotky je samozřejmě i vzduchem chlazený kondenzátor s ventilátory.
Chladivo se odpařuje ve spirálovém výparníku v nádrži s vodou vnitřního, vloženého uzavřeného okruhu, sloužící k přenosu chladu z nerezového vlnovce výparníku na nerezový vlnovec s pitnou vodou. Pitná voda je v kontaktu pouze s vnitřní stranou sekundárního vlnovce. Teplotní čidla umístěná v zásobníku snímají teplotu ochlazované vody a společně s mechanickým a elektronickým regulátorem udržují nastavenou teplotu.

Kontinuální směšovače vody (obr. č. 2) jsou určeny k přesné regulaci průtoku a teploty vody v provozu pekárny pro linky s kontinuálním provozem.
V horní části je vypínač, ovládací tlačítka a LED displeje se signálkami. V dolní části je směšovací baterie, snímače teploty, snímač průtoku a elektromagnetický ventil. Výstup smíšené vody je zakončen regulačním ventilem s elektropohonem. Na přání lze doplnit dálkové ovládání.

Dále nabízíme zmrazovací boxy na Vaše pekařské polotovary. Kapacita boxu dle typu je například 200 kg a 400 kg polotovarů s dobou zmrazování 90 až 120 minut. Polotovary se do boxu zavážejí na vozících s regálem a jsou uložené na nerezových platech nebo v paletách.

V naší nabídce jsou také chladírenské i mrazírenské boxy dle požadavků zákazníka.

Mimo chladičů vody Vám můžeme dodat chladicí a klimatizační zařízení pro skladování surovin a polotovarů, případně řešit a dodat nestandardní chladicí zařízení přímo dle konkrétních požadavků.


chladicí jednotka pro průtočné chlazení vody


kontinuální směšovač vodyÚvod | Nabídka | Reference | Poptávka | Kontakty

Copyright © novaterm.cz   Tvorba www stránek