Regulační systém pro řízené kvašení, vymraz. a fermentaci vína


Regulační systém umožňuje sledování a řízení nejen teploty moštu nebo rmutu, ale také umožňuje regulaci ohřevu vína při jablečno-mléčné fermentaci. Chladicí proces i ohřev v  tancích je řešen pomocí duplikátoru tanku, případně chladicími nerezovými deskami nebo žebrovanými nerezovými trubkami vloženými do tanku.

A)Varianta chlazení a vymrazování pro až 15 tanků nebo pro ohřev až 15 tanků v jedné sadě
B)Varianta ohřevu a současně i chlazení tanků celkově pro max. počet 15 tanků v jedné sadě

Popis regulačního systému

Varianta A:

Předpokládané použití:

  • pro chlazení, vymrazování nebo pro ohřev tanků
  • rozvody chlazeného média a ohřevu jsou již instalovány


Regulační systém ( dále jen RS ) je složen z řídící jednotky, jejího síťového napáječe, servomotorů s ventilem a vyhodnocovací jednotkou a také akčními členy.

Řídící jednotka, která se většinou umísťuje na zdi v blízkosti zdroje napětí 230 V / 10 A / 50 Hz ( elektrorozvaděč nebo zásuvka ). Z  tohoto zdroje je pomocí síťového napáječe (transformátoru) napájena řídící jednotka a z té i všechny servoventily ( ventily se servomotorem a vyhodnocovací jednotkou ) a také akční členy ( spínače čerpadel ). Z řídící jednotky jsou vyvedeny dva kabely ( pro lepší orientaci černý a bílý ) s  rozbočením pro připojení jednotlivých servoventilů i spínače čerpadla. Servoventily s označením černým se samozřejmě připojují na černý kabel, servoventily s bílým označením a spínač se potom připojují na bílý kabel.

Z řídící jednotky je též vyveden i propojovací kabel pro připojení na PC, na kterém je sledován provoz celého RS. Společně pak s pomocí požadovaných i naprogramovaných teplot pro jednotlivé  tanky se řídí činnost servoventilů k chladicím výměníkům.

Naprogramovat lze až 6 změn teploty za den, pro jednotlivé dny v týdnu a to pro každý tank samostatně. Každý servoventil lze ovládat pomocí PC a také i manuálně bez ohledu na program. PC zaznamenává průběh teploty v  jednotlivých tancích i veškeré zásahy do RS ( možno zjistit z archivace dat ).

Každý tank s možností řízení teploty je na výměnících osazen ventilem s dimenzí 1/2" a 3/4" ovládaný servomotorem a s vyhodnocovací jednotkou. Na každé jednotce je připojen snímač teploty a naprogramovaná adresa daného servoventilu ( tanku ).

Rozvodný kabel ( bílý ) umožňuje zapojit, do kterékoli rozbočovací krabice, ovládací modul čerpadla s možností zátěže, až 8A ( 230V / 50 Hz ).

Na jednu sadu RS lze připojit 1 až 15 tanků jak pro ohřev, tak i pro chlazení a vymrazování. Podle počtu servoventilů se liší cena celé dodávky. Pokud požadujeme u tanku chlazení + vymrazování a také i ohřev musí být tank osazen dvěma servoventily s připojením na dva rozvody média ( chlazení a ohřevu ).

Varianta B:

Předpokládané použití:

  • ohřev i chlazení tanků
  • rozvody chlazeného média jsou již nainstalovány


Regulační systém je složen ze stejných komponentů, jako již v uvedené variantě A. Na RS lze připojit například 1 až 15 servoventilů k ohřevu a také 1 až 15 servoventilů pro chlazení ( slouží pro oba systémy v jedné dodávce RS, ale s celkovým počtem servoventilů 15 ks ). Také cena celého ŘS je odvislá od celkového počtu servoventilů.

Ovládání oběhového čerpadla je provedeno z elektrorozvaděče, ze kterého je napájen celý RS.

RS pracuje s napětím pouze 10V a vyhovuje tak podmínkám provozu ve vlhkém prostředí a tím je provoz zcela bezpečný.
Schéma regulačního systému
ER – elektrický rozvod (jištěná zásuvka 230 V / 10A / 50 Hz)
SN – síťový napáječ
ŘJ – řídící jednotka
PC- počítač
SM – servomotor s ventilem a vyhodnocovací jednotkou
AČ – akční členÚvod | Nabídka | Reference | Poptávka | Kontakty

Copyright © novaterm.cz   Tvorba www stránek