Tepelná čerpadla

Obtížnost přímého využívání nízkopotenciální energie z obnovitelných zdrojů např. ze vzduchu, vody, země, odpadního tepla z technologických procesů atd., z důvodu nízké teplotní úrovně, může být řešena pomocí tepelného čerpadla, které „transportuje“ tuto nízkopotenciální energii na vyšší přijatelnou teplotní úroveň.

Účinnost tepelného čerpadla se posuzuje vesměs pomocí poměru získané energie ku energii dodané, což je tak zvaný topný faktor. Čím vyšší je topný faktor, tím rentabilnější je použití tepelného čerpadla. Např. při topném faktoru 3 a dodané energii 1 kWh se získají 3 kWh využitelné energie. Velikost topného faktoru, jednoduše řečeno, je odvislá zejména od teplotní  úrovně nízkopotenciální strany; čím nižší je tato teplotní úroveň, tím nižší je topný faktor.

Možnosti použití tepelného čerpadla jsou:

  • zdroj tepla pro podlahové a stěnové vytápění prostorů a předehřívání TUV
  • bivalentní zdroj tepla ke stávajícímu zdroji tepla
  • vyhřívání bazénu
  • sezonní pomocný zdroj tepla v kombinaci s kotli plynovými, na pevná paliva atd.

 Při výběru typu tepelného čerpadla je nutné brát v úvahu zejména následující skutečnosti:

  • předpokládaný zdroj nízkopotenciálního tepla
  • existenci různých druhů tepelných čerpadel, a to vzduch-voda; voda-voda; země-voda
  • běžně vyráběná tepelná čerpadla zajišťují teplotu výstupní vody kolem 60 °C
  • v každém konkrétním případě použití tepelného čerpadla nelze opomíjet relevantní platnou legislativu, týkající se zejména některých zákonných požadavků a omezení při využívání tepla ze zdrojů nízkopotenciálního tepla.

 

 Úvod | Nabídka | Reference | Poptávka | Kontakty

Copyright © novaterm.cz   Tvorba www stránek