Naše nabídka

Specialista na aplikace chladících zařízení a tepelných výměníků.  
Při řešení aplikací uplatňujeme tyto zásady:

 • zařízení jsou navrhována a projektována na míru, dle požadavku zákazníka
 • při řešení je respektována ekonomie provozu
 • při výrobě a dodávkách jsou užity kvalitní komponenty a materiály
 • jsou aplikovány novinky v řešení chladivových okruhů a řídících systémů
 • minimalizace nároků na obsluhu a údržbu
 • minimalizace provozních náplní
 • neznáme výraz "NELZE ŘEŠIT"

Naše služby:

 

Pro realizaci Vašich záměrů Vám nabízíme následující služby:

 • projekční činnost a technickou repomoc
 • finální dodávky chladicích zařízení
 • chladírny, mrazírny a zmrazovací boxy pro potravinářskou výrobu
 • využívání odpadního tepla
 • temperování výrobních prostor dle platných hygienických požadavků a předpisů
 • speciální chladicí zařízení
 • vodou  a   vzduchem  chlazené   chladiče  vody   a   nízkotuhnoucích  kapalin   pro   potravinářskou,  chemickou,  plastikářskou   a   strojírenskou  výrobu  –  řešené  na  míru   dle  požadavků   uživatele  včetně návrhu okruhů chlazené kapaliny
 • aplikace deskových výměníků při chlazení, ohřevu kapalin a plynů
 • dodávky  zařízení  řízeného  kvašení vína –  nerezové  chladicí desky,  nerezové  chladicí  žebrované trubky,  chladicí jednotky, automatika a podobně
 • regulační systém pro řízené kvašení a  fermentaci vína  - servomotory  s  ventily  a  s vyhodnocovací jednotkou
 • modernizace  stávajících  chladicích   zařízení,  snižování  náplní  chladiva,  optimalizace   provozu,  snižování energetické náročnosti a snižování hlučnosti zařízení
 • náhrady   vrtulí  chladičů  vzduchu  (  například   u  chladičů z produkce bývalé ČKD Choceň, a.s. ) a náhradní díly k  původním vrtulím
 • náhrady čpavkového zařízení jednotkami s alternativními chladivy a automatickým provozem
 • dodávky komponentů chladicích zařízení
 • přestavby freonových chladicích jednotek na ekologická chladiva
 • výrobníky šupinového ledu ( od 200 kg do 10 000 kg za 24 hodin )
 • úplné bloky s deskovými výparníky pro chlazení ledové vody a nízkotuhnoucích kapalin (etylenglykol, propylenglykol, etanol, freezium, dowcal,…)
 • dodávky tepelných výměníků ( deskové, kotlové, lamelové )
 • automatizace stávajících zařízení včetně vizualizace a archivace dat
 • akumulace  chladu  pro provozy  s  nepravidelnou  a   nárazovou  potřebou  ledové  vody; umožňuje využít stávající  zařízení  při  nárůstu  potřeby  chladicího  výkonu,  využití  levnější sazby, případně  překlenutí energetických špiček
 • rekuperační jednotky
 • tlakovzdušné stanice a vzduchové kompresory
 • čističky vzduchu pro hotely a restaurace
 • solární systémy a fotovoltaické panely
 • topné systémy ( návrhy, teplovodní kotle, otopná tělesa, podlahové a stěnové vytápění, čerpadla, třícestné ventily, …)
 • dodávky dřevních peletek i dalších fytopaliv a komponentů pro bezobslužný chod automatických kotlů (  jako textilní  zásobníky, pneumatické dopravníky, odpopelňovače a další )
 • provádění kontrol ( i periodických ) těsnosti zařízení dle vyhlášky č. 257 / 2012 Sb. O předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fruorovaných skleníkových plynů v platném znění
 • dodávky náhradních dílů
 • pomoc při prodeji a nákupu použitého zařízení


Úvod | Nabídka | Reference | Poptávka | Kontakty

Copyright © novaterm.cz   Tvorba www stránek