Chlazení kapalin

Je několik způsobů jak získat chladnou kapalinu ( vodu případně teplonosnou látku ), ale strojní chlazení kapalin – chillery jsou asi nejvíce používaným  způsobem.

Účinné a spolehlivé chlazení umožňuje zvýšit produktivitu a životnost zařízení a také snižuje  náklady na výrobní procesy. Cena vody, jako přírodního chladiva, neustále stoupá a proto chladicí jednotky pro chlazení kapalin pracující s uzavřeným chladicím okruhem.

Chlazení kapalin nachází využití v mnoha průmyslových odvětvích. Používá se v potravinářských provozech, provozech využívajících laserové technologie, ve výrobnách plastů, u svářecích a řezných strojů, v povrchových úpravnách apod.

Chladicí jednotky pro chlazení kapalin jsou zařízení, která ochlazují kapalinu ( vodu nebo teplonosnou látku ) v uzavřeném okruhu. Jednotka se skládá z chladicího okruhu a z okruhu chladící kapaliny. Tyto dva okruhy si vyměňují teplo ve výparníku, kde kapalné chladivo při svém vypařování odebírá kapalině teplo. Ochlazená kapalina pak postupuje do technologie. Při zapojení chladící jednotky do uzavřeného chladicího okruhu dochází k trvalé cirkulaci, chlazení a oteplování konstantního množství kapaliny.

Chladicí okruh pracuje s ekologickým chladivem a jeho propojovací potrubí je z mědi. Kapalinový okruh chladicích jednotek je složen z výparníku ( různých typů ), z cirkulačníh čerpadla zabezpečujícího oběh chladicí kapaliny,  ze zásobní nádrže a  z  potrubních rozvodů.

Rozhodujícími paramentry pro výběr vhodné chladicí jednotky jsou teplota a druh ochlazené kapaliny a potřebný chladicí výkon. Pro výběr a dimenzování správného čerpadla je nutné znát tlakovou ztrátu spotřebiče při jmenovitém průtoku.Úvod | Nabídka | Reference | Poptávka | Kontakty

Copyright © novaterm.cz   Tvorba www stránek